THANH TOÁN BẰNG HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Chi nhánh BIDV Ba Tháng Hai
Số tài khoản 14710000118188
Chủ tài khoản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC WE
NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN
TÊN HỌC VIÊN – SỐ ĐIỆN THOẠI – KHOÁ HỌC
Ví dụ: Pham Phuong Linh – 0123456789 – GE 100 buoi.